Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
MailWizz - Email Marketing Application

Download MailWizz - Email Marketing Application [ v2.4.9 ]

Nema dozvole za preuzimanje
MailWizz - Email Marketing Application
MailWizz EMA is a simple to use, efficient and full-featured email marketing application with an impressive features set. With MailWizz not only that you will be able to properly handle email marketing for your own purposes but you can also become an Email Service Provider for your customers, since MailWizz integrates easily with payment gateways like Paypal and it offers all the needed tools to create pricing plans, promotional codes and to manage orders and transactions created by your customers.

Simply put, MailWizz is a newsletter system like no other out there. It’s fast, it’s full of features for which you’d have to pay top money otherwise, it’s active developed, it’s well established, has great support and most of all, it’s very affordable. There are a number of businesses that rely heavily on MailWizz, so you get a well tested system as well.

After installing MailWizz, you simply get unlimited everything!
You can send an unlimited number of email campaigns (newsletters) to an unlimited number of lists containing an unlimited numbers of subscribers.
If you handle newsletter for multiple websites, you can treat those as customers and have unlimited too!

You can create custom fields for your lists (text/textarea/dropdown/multi dropdown/etc) which you can later use to segment your lists.
You can create smart autoresponders to follow-up with your prospects.

You can use ANY smtp server to send your newsletters, or php’s mail, or sendmail, or directory pickup, or you can use a service like Mandrill, SendGrid, Amazon SES, SparkPost, MailGun, DynEmail, LeaderSend to do so.

MailWizz allows you to specify bounce servers to automatically process bounces, but what’s more is that if you are using services like Mandrill, Amazon Ses, etc for email sending, then MailWizz does bounce/complaint/abuse processing automatically for you, you don’t have to do a thing.

Also you can use tracking domains to customize your newsletter tracking urls and sending domains to automatically DKIM sign outgoing emails from MailWizz itself.

But really, MailWizz is full of features that will make your life easier while handling newsletters, whatever you’d desire from an emailing system, most likely we have you covered!
If we made you curious then give it a try and make your business better.

MailWizz - Email Marketing Application

MailWizz - Aplikacija za e-poštno trženje
MailWizz EMA je preprosta za uporabo, učinkovita in polno opremljena aplikacija za e-poštno trženje z impresivnim naborom funkcij. Z MailWizzom ne samo, da boste lahko pravilno upravljali e-poštno trženje za lastne namene, temveč lahko postanete tudi ponudnik e-poštnih storitev za svoje stranke, saj se MailWizz enostavno integrira s plačilnimi prehodi, kot je Paypal, in ponuja vsa potrebna orodja za oblikovanje cen. načrte, promocijske kode ter za upravljanje naročil in transakcij, ki so jih ustvarile vaše stranke.

Preprosto povedano, MailWizz je sistem glasila, kakršnega še ni. Je hiter, poln je funkcij, za katere bi sicer morali plačati veliko denarja, je aktivno razvit, dobro uveljavljen, ima odlično podporo in predvsem je zelo dostopen. Obstaja veliko podjetij, ki se močno zanašajo na MailWizz, zato dobite tudi dobro preizkušen sistem.

Po namestitvi MailWizza preprosto dobite neomejeno vsega!
Pošljete lahko neomejeno število e-poštnih kampanj (novic) na neomejeno število seznamov, ki vsebujejo neomejeno število naročnikov.
Če upravljate z glasili za več spletnih mest, jih lahko obravnavate kot stranke in jih imate tudi neomejeno!

Ustvarite lahko polja po meri za svoje sezname (text/textarea/dropdown/multi dropdown/itd), ki jih lahko pozneje uporabite za segmentiranje svojih seznamov.
Ustvarite lahko pametne samodejne odzivnike za spremljanje vaših potencialnih strank.

Za pošiljanje glasil, php-jeve pošte, sendmaila ali prevzema imenika lahko uporabite KATERIKOLI strežnik smtp ali pa za to uporabite storitve, kot so Mandrill, SendGrid, Amazon SES, SparkPost, MailGun, DynEmail, LeaderSend.

MailWizz vam omogoča, da določite strežnike za zavrnitev, da samodejno obdelajo zavrnitve, a še več, če za pošiljanje e-pošte uporabljate storitve, kot so Mandrill, Amazon Ses itd., potem MailWizz za vas samodejno obdela zavrnitve/pritožbe/zlorabe, vi ne nekaj narediti.

Prav tako lahko uporabite domene za sledenje, da prilagodite svoje URL-je za sledenje glasilu in domene pošiljanja za samodejno podpisovanje DKIM odhodnih e-poštnih sporočil iz samega MailWizza.

Toda v resnici je MailWizz poln funkcij, ki vam bodo olajšale življenje pri rokovanju z glasili, karkoli že želite od sistema za pošiljanje e-pošte, najverjetneje vas pokrivamo!
Če smo vas zbudili radovedni, poskusite in izboljšajte svoje poslovanje.​

Slični Resursi

Email Marketing - Mail Mint Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Ažurirano
VP Email Manager - Joomla Extension Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Ažurirano
WooCommerce Binary Multi Level Marketing Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom