• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

prenosi

 1. Admin

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Hidžr
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  "Elif-Lam-Ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!" /1/ "Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani."/2/ "Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znat će oni!" /3/ O pojedinačnim harfovima na početku nekih sura već je bilo govora. Riječi Uzvišenog: "Zažalit će...
 2. Boots

  Literatura Post muharrema i dan Ašure

  Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine.” Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163). U mjesecu muharremu je dan...
 3. Boots

  Međusobni odnosi bračnih drugova

  Molio bih cijenjenu gospodu da mi-ako moze kaze nesto o islamskom braku ( predbracni odnos..sta se smije znat i vidjet-muskarac o zeni i zena o muskarcu prije samog ulaska u brak, kao i to kako na najbolji nacin jacati taj brak? Iskreni selam..i hvala unaprijed! Odgovor: Ve alejkumusSelam...
 4. Boots

  Literatura Ramazanski post

  UVODNA BILJEŠKA Dolazi nam neosjetno jedan dragi gost, koji nama, bosanskim muslimanima, vraća sjećanja na predratna vremena kada smo ga dočekivali pripremajući svoje džamije, otvarajući mu širom vrata. Taj nama dragi gost je mjesec ramazan, kojem sada mnogi muslimani ne mogu otvoriti domove i...
 5. Boots

  Literatura Izbjegavanje besposlica – 12. hadis

  Hvala Allahu na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da nas počasti da budemo od onih koji koji cijene blagodati dok ih imaju i da nas sačuva da ih spoznamo tek nakon što ih izgubimo. Salavat i selam Njegovom Miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., časnoj porodici i plemenitim ashabima. Imam...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura El-Kalem

  Nun, Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,/1/ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud,/2/ ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti/3/ I, zaista, ti si na velikom (stepenu) ćudoređa/4/ i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti, /5/ ko je od vas lud./6/ Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maaridž

  Neko je zatražio kaznu koja će se dogoditi/1/ nevjernicima - niko ne može spriječiti /2/ da to Allah, Gospodar, Gospodar nebeskih stepeni ne učini, /3/ k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje. /4/ Ti se strpi strpljenjem lijepim./5/ Oni misle da se dogoditi...
 8. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura El-A'la

  Imam Ahmed od Ali ibn Ebi-Taliba, r.a., navodi da je rekao: /604/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je ovo poglavlje: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg.'" Ovo u ovoj verziji prenosi samo Ahmed. U Buharijinom Sahihu i Muslimovom Sahihu stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., Muazu rekao...
 9. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura El-Felek

  Imam Ahmed od Zerr b. Hubejša navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne piše poglavlja "pa mi je rekao: /719/ 'Svjedočim da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je Džibril, a.s., rekao: 'Reci: 'Utječem se Gospodaru svitanja'', pa sam rekao. Onda mi je...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom