• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

рече

 1. Boots

  Kuran i Kerim Ез-Заријат (Дувачи)

  СУРА “ЕЗ-ЗАРИЈАТ” (дувачи) Мекка - 60 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во дувачите кои дуваат, 2. и во носачите кои носат тешко, 3. и во пливачите кои пливаат лесно, 4. и во споделувачите на наредбата дека 5. она што ти се ветува е - вистина, 6. дека...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Касас (Кажувања)

  СУРА ЕЛ-КАСАС (Кажувања) Мекка - 88 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Та, син, мим! 2. Еве ајети од Книгата јасна. 3. Ти кажуваме вистина од кажувањата за Муса и фараонот, за луѓето кои веруваат. 4. Фараонот, навистина, се воздигнуваше по земјата и жителите нејзини во...
 3. Boots

  Kuran i Kerim Еш-Шуара (Поети)

  СУРА ЕШ-ШУАРА (Поети) Мекка - 227 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Та, син, мим! 2. Еве ајети од Книгата јасна! 3. Ќе ја жалостиш ли душата твоја затоа што тие не веруваат? 4. Кога би сакале би им испратиле знамение, па вратовите нивни ќе останат наведнати. 5. И ниедна...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Хиџр (Ел-Хиџр)

  СУРА ЕЛ-ХИЏР (Хиџр) Мекка - 99 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф,лам, ра! Ете, ајети на Книгата и Кур’ан јасен. 2. Оние кои не веруваат би посакале да бидат меѓу Послушните! 3. Остави ги! Нека јадат, и нека уживаат, и нека ги мами надежта... па, ќе узнаат! 4. И Ние...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Јусуф (Јусуф)
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  СУРА ЈУСУФ (Јусуф) Мекка - 111 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, ра! Еве, ајети од Книгата јасна, 2. Ние го објавивме, навистина, Кур’анот на арапски за да сфатите. 3. И Ние ти ги кажуваме најубавите кажувања, објавувајќи ти го овој Кур’ан, иако пред него беше...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom