Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
Innovate Light XenForo

Innovate Light XenForo [2.2.13]

Nema dozvole za preuzimanje
To će pokriti sve vaše osnovne potrebe! Ne morate dodirivati niti jednu liniju koda, savršeno za ljude bez znanja o kodiranju. Individualizirajte rasporede, boje i stilove u roku od nekoliko minuta.

Innovate je moćna i višenamjenska tema za XenForo. Usmjeren na bilo koju vrstu zajednice, Innovate je prepun opcija koje vam omogućavaju da mijenjate izgled, stil, boje i fontove direktno iz postavki teme.

Glavne karakteristike Innovate:

Potpuno responzivni izgled
Podrška za Clean Retina i HD ekran
Izgled trake za dva korisnika
Ikone korisničkog menija
Tekst Logo i slogan
Sticky Header
Lepljiva navigacija
Ikone za navigaciju
Prikaži/sakrij krušne mrvice
Sakrij naslov foruma u indeksnoj stranici
Retina Ready
Poruka gosta i člana
Sklopive kategorije
Dva različita rasporeda foruma
Napredno podnožje se lako prilagođava
Sticky Sidebar
Položaj bočne trake (lijevo i desno)
Ljepljive i normalne niti
Ikone za objavljivanje
Clean Design
Moderna podrška za više pretraživača
I više...

Ostale karakteristike Innovate:

Google Fontovi
FontAwesome Icons
Well Documented
i mnogo više funkcija

Innovate Light XenForo

That will cover all your basic needs! You don’t need to touch a single line of code, perfect for people without any coding knowledge. Individualize Layouts, Colours & Styles within minutes.

Innovate is a powerful and multi-purpose theme for XenForo. Geared towards any type of community, Innovate is packed full of options that allow you to modify layout, styling, colours and fonts directly from within the theme settings.

Main Features of Innovate:

Fully Responsive Layout
Clean Retina & HD display Support
Two User Bar Layout
User menu icons
Text Logo and slogan
Sticky Header
Sticky navigation
Navigation icons
Show/Hide Breadcrumbs
Hide Forum Title in Index Page
Retina Ready
Guest and Member Message
Collapsible Categories
Two Different forum Layout
Advanced footer easily customized
Sticky Sidebar
Sidebar position (Left and Right)
Sticky and Normal Threads
Posting Icons
Clean Design
Modern Cross Browser Support
And more...

Other Features of Innovate:

Google Fonts
FontAwesome Icons
Well Documented
and much more features​

Slični Resursi

illuminate (Light) Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Ažurirano
Light Pearl 2.2.15 Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Ažurirano
Ad Between The Posts | For Xenforo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Ads Manager | For XenForo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom