Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
Novus - Xenforo 2 Style

Novus - Xenforo 2 Style [2.2.13]

Nema dozvole za preuzimanje
Novus za Xenforo 2

Novus je čista, moderna tema sa profesionalnom šemom boja koju je vrlo jednostavno modificirati putem jednog svojstva stila. Područje zaglavlja je dovoljno veliko da se smjesti za velike logotipe i banere pune širine, a navigacijska traka se drži na vrhu ekrana za lakši pristup!

Theme Editor
Sve xenfocus teme dolaze s "Theme Editor" - kutijom koja je jednostavna za korištenje koja omogućava vašim članovima da prilagode temu svojim potrebama.

Lako uredite shemu boja
Šema boja u Novusu kontroliše se jednim svojstvom stila u vašoj admin tabli, što omogućava shemu boja koja se doslovno može mijenjati u nekoliko klikova.

Podnožje mobilne navigacije
Ako je omogućeno, traka za navigaciju se lijepi na dno vašeg mobilnog pretraživača, pružajući zgodan pristup često korištenim stranicama.

Novus - Xenforo 2 Style

Novus for xenforo 2

Novus is a clean, modern theme with a professional color scheme which is very simple to modify via a single Style Property. The header area is large enough to accommodate for big logos and full width banners, and the navigation bar sticks to the top of the screen for easy access!

Theme Editor
All xenfocus themes come with the "Theme Editor" - an easy to use box which allows your members to customize the theme to their needs.

Easily edit the color scheme
The color scheme in Novus is controlled by a single Style Property in your Admin Panel, allowing for a color scheme that can literally be modified in a couple of clicks.

Mobile navigation footer
If enabled, a navigation bar sticks to the bottom of your mobile browser, providing convenient access to commonly used pages.​

Slični Resursi

Ad Between The Posts | For Xenforo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Ads Manager | For XenForo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Andrew Moderator Panel - XenForo Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Check Add-On | Update For Xenforo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom