Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
Uniform For Xenforo 2

Uniform For Xenforo 2 [2.2.12]

Nema dozvole za preuzimanje
Uniform (Light) for XenForo 2

Uniforma je lagana, moderna tema fokusirana na birač pozadine koji primjenjuje jednu pozadinsku sliku na cijeli forum, uključujući trake kategorija i ikone foruma. Tema je prepuna prilagodljivih funkcija koje se lako mogu uključiti ili onemogućiti unutar administratorske kontrolne table.

Theme Editor
Sve xenfocus teme dolaze s "Theme Editor" - kutijom koja je jednostavna za korištenje koja omogućava vašim članovima da prilagode temu svojim potrebama.

Tamni mod
Ako posjedujete ovu temu i Uniformu, ikona za prebacivanje omogućava vašim članovima da lako prelaze između svijetle i tamne verzije.

Efekat izrezivanja
Pozadinska slika je predstavljena u celoj temi Uniform koristeći jedinstveni efekat izrezivanja.

Birač pozadine
Birač pozadine omogućava vašim članovima da prilagode područja teme odabirom vlastite slike iz unaprijed definiranog odabira.

Društvene ikone
Omogućavanjem funkcije društvenih ikona možete lako promovirati svoje web stranice društvenih medija članovima foruma.

Društvene ikone
Omogućavanjem funkcije društvenih ikona možete lako promovirati svoje web stranice društvenih medija članovima foruma.

Mrežni prikaz za čvorove
Postavite svoje forume u raspored mreže sa opcionim pozadinama za svaki. Članovi mogu uključiti ovu funkciju ako preferiraju standardni izgled. Kompatibilan sa modernim pretraživačima koji podržavaju css grid.

Samo jedan modificirani šablon
Ova tema sadrži samo jednu modificiranu datoteku šablona, što znači da su nadogradnje lake!

i još mnogo toga...

Uniform For Xenforo 2

Uniform (Light) for XenForo 2

Uniform is a lightweight, modern theme focused on a background picker that applies a single background image to the entire forum, including category bars and forum icons. The theme is packed with customizable features that can be easily enabled or disabled within the admin control panel.

Theme Editor
All xenfocus themes come with a "Theme Editor" - an easy-to-use box that allows your members to customize the theme to their needs.

Dark mode
If you own this theme and Uniform, a toggle icon allows your members to easily switch between the light and dark versions.

Clipping effect
The background image is featured throughout the Uniform theme using a unique cutout effect.

Wallpaper picker
The background picker allows your members to customize theme areas by selecting their own image from a predefined selection.

Social icons
By enabling the social icons feature, you can easily promote your social media sites to forum members.

Social icons
By enabling the social icons feature, you can easily promote your social media sites to forum members.

Network view for nodes
Set up your forums in a grid layout with optional backgrounds for each. Members can turn this feature on if they prefer the standard layout. Compatible with modern browsers that support css grid.

Only one modified template
This theme contains only one modified template file, which means upgrades are easy!

and much more...

Xenforo_Themes - Uniform.png

Slični Resursi

Actions Pack | Premium For Elementor Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Ad Between The Posts | For Xenforo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Ads Manager | For XenForo Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
App for Cloudflare Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom