Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
Vertical Navigation

Besplatno Vertical Navigation [1.1.1]

Nema dozvole za preuzimanje
Značajke:

opcija za omogućavanje okomite navigacije po stilu u svojstvima stila
imajte na umu da će se okomita navigacija prikazati samo na većim zaslonima (više od široke osjetljive točke prekida)
postavite širinu stupca u kojem je okomita navigacija
opcija proširenog stila = glavna navigacija s podnavigacijom u okomitom položaju

opcija sažetog stila = samo glavna navigacija u okomitom položaju, podnavigacija je u vodoravnoj navigaciji (gdje je inače zadana XenForo navigacija)
postavite veličinu i položaj logotipa (lijevo ili u sredini)
dva položaja widgeta u okomitoj navigaciji (gornji i donji)
prikaži gumb Nove objave odmah ispod logotipa

prikaži kartice posjetitelja (račun | razgovori | upozorenja) u okomitoj navigaciji. Napomena: ovo će sakriti kartice posjetitelja iz zadane navigacije
prikaži podnožje (fiksno) u okomitoj navigaciji s vezama za odabir stila i jezika. Napomena: ovo će ukloniti spomenute veze iz zadanog podnožja
prikaži zaglavlje foruma ako koristite poziciju oglasa zaglavlja ili značajke iz dodatka Widget Homepage. Prema zadanim postavkama, zaglavlje je skriveno s ovim dodatkom
prikazati punu ili zadanu širinu stranice foruma

mogućnost stiliziranja sadržaja okomite navigacije (pozadina itd.)
podrška za vezu DragonByte eCommerce Cart u navigaciji (napomena: prema zadanim postavkama ova izmjena predloška je onemogućena. Da biste je omogućili, idite na Izgled > Izmjene predloška u odjeljku Administrator.


Vertical Navigation

Features:

option to enable vertical navigation per style in style properties
note that vertical navigation will show only on bigger screens (more than wide responsive break point)
set the width of the column where vertical navigation is
extended style option = main navigation with subnavigation in vertical position

condensed style option = only main navigation in a vertical position, subnavigation is in horizontal navigation (where the default XenForo navigation is otherwise)
set the logo size and position (left or center)
two widget positions in vertical navigation (top and bottom)
show New posts button right below the logo

show visitor tabs (account | conversations | alerts) in vertical navigation. Note: this will hide visitor tabs from the default navigation
show footer (fixed) in vertical navigation with style and language chooser links. Note: this will remove mentioned links from the default footer
show forum header if you use the header advertisement position or features from Widget Homepage add-on. By default, the header is hidden with this add-on
show full or default forum page width
option to style the vertical navigation content (background etc.)

support for DragonByte eCommerce Cart link in navigation (note: by default this template modification is disabled. To enable it, go to Appearance > Template modifications in the Admin section.​
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom