• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

allah

 1. Boots

  Literatura U okrilju Kur'ana 21 [ Dio- 21 ]

  “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb, ajet 36.) Postoje tri mišljenja o povodu objave ovog ajeta: prvo je...
 2. Boots

  Literatura U okrilju Kur'ana 22 [ Dio- 22 ]

  “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb, ajet 36.) Postoje tri mišljenja o povodu objave ovog ajeta: prvo je...
 3. Boots

  Literatura U okrilju Kur'ana 23 [ Dio- 23 ]

  “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb, ajet 36.) Postoje tri mišljenja o povodu objave ovog ajeta: prvo je...
 4. Boots

  Literatura U okrilju Kur'ana 24 [ Dio- 24 ]

  “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb, ajet 36.) Postoje tri mišljenja o povodu objave ovog ajeta: prvo je...
 5. Boots

  Literatura U okrilju Kur'ana 25 [ Dio- 25 ]

  “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb, ajet 36.) Postoje tri mišljenja o povodu objave ovog ajeta: prvo je...
 6. Boots

  Knjige Islam je počeo usamljen i vratit će se usamljen

  Muslim u svome Sahihu bilježi hadis od Amra b. Abese es-Selemija, radijallahu anhu, da je rekao: „Još dok sam bio u predislamskom periodu smatrao sam kako su ljudi u zabludi i ništavilu, a obožavali su idole. Čuo sam za čovjeka u Mekki da govori o vjeri pa sjedoh na svoju jahalicu i dođoh k...
 7. Boots

  V arabski verziji Biblije se za Boga uporablja besedo Allah

  V arabski verziji Biblije se za Boga uporablja besedo Allah Rekel je Allahov Poslanec Muhammed ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ “Zares Allah ima 99 imen, eno manj od sto, kdorkoli se jih nauči, bo vstopil v Raj.” (Zabeležila...
 8. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Junus

  „Elif-Lam-Ra. Ovo su ajeti Mudre Knjige.“ /1/ „Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: „Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!“ Nevjernici govore: „Ovaj je zaista pravi čarobnjak!“/2/ Što se tiče kratica na početku sura, o njima je...
 9. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Er-Ra'd

  "Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje." /1/ Što se tiče objašnjenja skraćenica na početku pojedinih poglavlja, o tome je bilo govora na početku poglavlja El-Bekare "Ovo su ajeti Knjige", tj. ovo su ajeti...
 10. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Ibrahim

  "Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihova Gospodara izvedeš iz tmina na svjetlo, na put Silnoga i Hvaljenoga" /1/ "Allaha, čije je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. A od užasne patnje teško nevjernicima", /2/ "koji život na ovome svijetu više vole od onoga...
 11. Boots

  Pitanje Šta znače salavati?

  Često slušam riječi: “Neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika”, a ne znam šta to ustvari znači. Bio bih vam zahvalan da mi to pojasnite. Salavate na Allahovog Poslanika donosi Uzvišeni Allah, donose meleki i donose ljudi. Salavati od Allaha su milost, od meleka su traženje oprosta...
 12. Admin

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Hidžr

  "Elif-Lam-Ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!" /1/ "Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani."/2/ "Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znat će oni!" /3/ O pojedinačnim harfovima na početku nekih sura već je bilo govora. Riječi Uzvišenog: "Zažalit će...
 13. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura An-Nahl

  "Ono što je Allah odredio - dogodit će se; zato to ne požurujte! Uzvišen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!" /1/ Uzvišeni obavještava o približavanju Sudnjeg dana, kao i onog što sa njim neminovno dolazi, i izražava to u formi prošlosti, kao dokaz sigurnog...
 14. Boots

  Mekteb Veličanje Allaha dž.š.

  ZIKR VELIČANJE ALLAHA DŽ.Š. Neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova neka je salavat I selam na Allahovog poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodicu I sve muslimane I muslimanke pripadnike vjere islama. Allah u Kur'anu kaže: I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče...
 15. Boots

  Knjige Riječ istine

  Ovo je važan članak učenjaka i muhaddisa šejha Ahmeda Muhammeda Šakira, Allah mu se smilovao, sa kojim je započeo serijal članaka u časopisu ''El-Hedjun-Nebevijj’' (Poslanička uputa), a u kojem pojašnjava propuste uleme u ukazivanju na riječ istine u vezi sa mnogim muslimanskih pitanjima te...
 16. Boots

  Mekteb Sura El-Ihlas
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  Surah: Al-Ikhlas (Iskrenost) Sura El-Ihlas (arapski: سورة الإخلاص bosanski: Iskrenost) je 112. sura u Kur’anu. Ona je kratka deklaracija tevhida (apsolutne Božije jednoće) i sastoji se od 4 ajeta, 15 riječi i 47 harfova. Objavljena je u Mekki i uči nas o ispravnom vjerovanju u Allaha. Sura...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom