• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

кога

 1. Boots

  Kur'an Ез-Зилзал (Земјотрес)

  СУРА “ЕЗ-ЗИЛЗАЛ” (“Земјотрес”) Медина - 8 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Кога земјата ќе биде потресена со потресот свој, 2. и кога земјата ќе ги исфрли тежините свои, 3. и кога човекот ќе рече: Што и е? 4. на Денот тој ќе се случат, токму, кажувањата нејзини, 5. кога...
 2. Boots

  Kur'an Ел-Лејл (Ноќ)

  СУРА ЕЛ-ЛЕЈЛ (Ноќ) Мекка - 21 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во ноќта кога таа ќе опфати, 2. и во денот кога ќе се раздени, 3. и во Оној кој создава машко и женско 4. настојувањето ваше, навистина, е различно! 5. Па, што се однесува до оној кој дели и кој е...
 3. Boots

  Kur'an Еш-Шемс (Сонце)

  СУРА ЕШ-ШЕМС (Сонце) Мекка - 15 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во Сонцето и светлината негова, 2. и во Месечината кога го следи, 3. и во денот кога ќе го раздени, 4. и во ноќта кога ќе го покрие, 5. и во небото и во она што Он го подигна, 6. и во земјата и...
 4. Boots

  Kur'an Ел-Феџр (Зора)

  СУРА ЕЛ-ФЕЏР (зора) Мекка - 30 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во зората, 2. и во десетте ноќи, 3. парни и непарни, 4. и во ноќта кога ќе исчезне, 5. има ли во тоа, за надарениот со разбир, заклетва? 6. Не виде ли како постапи Господарот твој со Ад? 7. И со...
 5. Boots

  Kur'an Ел-Иншикак (Цепење)

  СУРА “ЕЛ-ИНШИКАК”(Цепење) Мекка - 25 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кога небото ќе се расцепи, 2. и кога Господарот негов ќе го послуша. - Он е Кому треба да се биде послушен, 3. и кога земјата ќе се порамни, 4. и кога ќе го исфрли она што е во неа и ќе стане празна...
 6. Boots

  Kur'an Ел-Мутаффифуун (Скратувачи)

  СУРА ЕЛ-МУТАФФИФУН(Скратувачи) Мекка - 36 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Е, тешко на скратувачите! 2. Оние кои, кога мерат нешто од луѓето, полна мера земаат, 3. и кога мерат на други или кога им вагаат им прикратуваат. 4. Не замислуваат ли дека ќе бидат проживеани...
 7. Boots

  Kur'an Ел-Инфитар (Расцеп)

  ЕЛ-ИНФИТАР(Расцеп) Мекка - 19 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кога небесата ќе се расцепат, 2. и кога ѕвездите ќе се растурат, 3. и кога морињата ќе избувнат, 4. и кога мезарите ќе се испревртат - 5. ќе го узнае душата она што го направила и за овој свет и за оној свет...
 8. Boots

  Kur'an Ет-Теквир (Помрачување)

  СУРА “ЕТ-ТЕКВИР”(Помрачување) Мекка - 29 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. И кога Сонцето ќе се помрачи, 2. и кога ѕвездите ќе попаѓаат, 3. и кога брдата ќе се поместат, 4. и кога камилите без сопственици ќе останат, 5. и кога дивите животни ќе се испомешаат, 6. и кога...
 9. Boots

  Kur'an Абесе (Се намурти)

  СУРА АБЕСЕ(се намурти) Мекка - 42 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се намурти и ги сврте плеќите 2. кога му дојде слепиот, 3. а што знаеш ти, можеби дојде да се очисти, 4. или, пак, опомена да прими и Опомената, тогаш, ќе му користи. 5. Што се однесува до оној кој ќе...
 10. Boots

  Kur'an Ен-Назиат (Оние кои кинат)

  СУРА ЕН-НАЗИАТ(оние кои кинат) Мекка - 46 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во оние кои кинат, силно! 2. во оние кои, вадат благо, 3. и оние кои, пловејќи, пловат брзо, 4. и оние кои, предводувајќи, предводат, 5. и кои ги средуваат работите, 6. и во Денот во...
 11. Boots

  Kur'an Пропаст на светот (Ел-Кијаме)

  СУРА “ЕЛ-КИЈАМЕ” (“Пропаст на светот”) Мекка - 40 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Не! Јас се колнам во денот кијаметски! 2. Но, не! Јас се колнам во душата која самата себеси се грди! 3. Мисли ли човекот дека Ние никогаш нема да ги збереме коските негови? 4. Е, уште...
 12. Boots

  Kur'an Ел-Калем (Калем)

  СУРА “ЕЛ-КАЛЕМ” (“Калем”) Мекка - 52 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Нун! Се колнам во калемот и во она што оние го пишуваат: 2. ти не си, со благодетот на Господарот твој, луд, 3. и ќе добиеш награда која никогаш не ќе престане, навистина! 4. Да, голем ахлак поседуваш...
 13. Boots

  Kur'an Ел-Џуму'а (Џума)

  СУРА “ЕЛ-ЏУМУ'А” (“Џума”) Медина - 11 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. И она што е на небесата и она што е на Земјата - Аллаха го слави, Владарот, Светиот, Силниот и Мудриот! 2. Меѓу незнабошците Он испрати пејгамбер од нив: да им ги кажува ајетите Негови, и да ги очисти...
 14. Boots

  Kur'an Ел-Исра (Патување ноќе)

  СУРА ЕЛ-ИСРА (Патување ноќе) Мека - 111 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Славен нека биде Оној кој робот Свој ноќе го пренесе од Месџидул Харам до Месџидул Акса, чија околина Ние ја благословивме за да му покажеме некои од знаменијата Наши. Он, навистина, е Слушач и...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom