• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

нив

 1. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Буруџ (Ѕвезди)

  СУРА “ЕЛ-БУРУЏ” (Ѕвезди”) Мекка - 22 ајети Во името на Аллах , Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во небото со ѕвезди преполно, 2. и во Денот ветен, 3. и во сведокот и во посведоченото, 4. проколнети нека бидат сопствениците на робови, 5. преполни со гориво на оган, 6. кои, крај него...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Каф (Каф)

  СУРА “КАФ” (“каф”) Мекка - 45 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Каф! Се колнам во Кур’анот славен. 2. Но, ете се чудат затоа што им дојде еден опоменувач меѓу нив... па, неверниците велат: Ова е чудна работа! 3. Зарем кога ќе умреме и кога ќе станеме земја? Ете, тоа...
 3. Boots

  Kuran i Kerim Сад (Сад )
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  СУРА ЕС-САД (Сад) Мекка -88 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Сад! Се колнам во Кур’анот, со Опомена преполн! 2. Но, оние кои не веруваат се горделиви и прават раздор. 3. Колку поколенија Ние уништивме пред нив, кои повикуваа за помош кога немаше веќе време да се спасат...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Ја-син (Јасин)

  СУРА ЈА-СИН (Јасин) Мека - 83 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ја, син! 2. Се колнам во Кур’анот мудар: 3. ти си, навистина, еден од пејгамберите, 4. по патот вистински, 5. по објавата на Силниот и Сомилосниот, 6. за да го опоменеш народот за она за што не беа...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Ахзаб (Сојузници)

  СУРА ЕЛ-АХЗАБ (Сојузници) Медина - 73 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. О пејгамберу, плаши се од Аллах и немој да им бидеш послушен на неверниците и дволичните. Аллах, навистина, е Зналец и Мудар! 2. И следи го она што ти се објавува од Господарот твој! Аллах, навистина...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Ен-Нуур (Светлина)

  СУРА ЕН-НУУР (Светлина) Медина - 64 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Сура што Ние ја објавуваме и обврзувачка што ја одредуваме, и во која ајети јасни објавуваме за да се сеќавате! 2. На блудницата и блудникот, одделно, удрете им по сто корбачи. Во верата Аллахова...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Кехф ( Пещерата )

  СУРА ЕЛ-КЕХФ (Пештера) Мекка - 110 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Благодарение на Аллах кој на својот роб му објави Книга која не ја искриви, 2. туку: вистинска за да опомене со казна тешка од Него и да ги зарадува верниците кои работат добри дела дека за нив има...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom