• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

она

 1. Boots

  Kur'an Ел-Кевсер (Изобилие)

  СУРА “ЕЛ-КАФИРУУН” (“Неверници”) Мекка - 6 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кажи: О неверници! 2. Јас не го обожавам она што вие го обожавате, 3. а вие не го обожавате она што јас го обожавам, 4. а и јас не го обожавам она што вие го обожавате, 5.а и вие не го обожавате...
 2. Boots

  Kur'an Ел-А'Ала (Севишен)

  СУРА “ЕЛ-А’ЛА” (“Севишен”) Мекка - 19 ајети Во името на Аллах , Милостивиот Сомилосен! 1. Слави Го, името на Господарот твој, Севишен! 2. Кој создаде и добар ред постави, 3. Кој одреди и потоа упати, 4. Кој дава да никне пасиште, 5. а потоа одредува да стане сува трева. 6. Ние ќе...
 3. Boots

  Kur'an Ел-Иншикак (Цепење)

  СУРА “ЕЛ-ИНШИКАК”(Цепење) Мекка - 25 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кога небото ќе се расцепи, 2. и кога Господарот негов ќе го послуша. - Он е Кому треба да се биде послушен, 3. и кога земјата ќе се порамни, 4. и кога ќе го исфрли она што е во неа и ќе стане празна...
 4. Boots

  Kur'an Ет-Тегабун (Меѓусебна измама)

  СУРА “ЕТ-ТЕГАБУН” (“Меѓусебна измама”) Медина- 11 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. И она што е на небесата и она што е на Земјата - Аллаха го слави! Власта е - Негова! И блгодарноста - Нему Му припаѓа. Он е Кадар за се! 2. Он е Оној кој ве создаде: Меѓу вас има верници а...
 5. Boots

  Kur'an Ел-Џуму'а (Џума)

  СУРА “ЕЛ-ЏУМУ'А” (“Џума”) Медина - 11 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. И она што е на небесата и она што е на Земјата - Аллаха го слави, Владарот, Светиот, Силниот и Мудриот! 2. Меѓу незнабошците Он испрати пејгамбер од нив: да им ги кажува ајетите Негови, и да ги очисти...
 6. Boots

  Kur'an Ел-Хашр (Протерување)

  СУРА “ЕЛ-ХАШР” (“Протерување”) Медина -24 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Аллаха го слави и она што е на небесата и она што е на Земјата. Он е Силен и Мудар! 2. Он е оној кој ги изведе оние кои не веруваат меѓу Следбениците на Книгата од домовите нивни при првото...
 7. Boots

  Kur'an Ен-Неџм (Ѕвезда)

  СУРА “ЕН-НЕЏМ” (звезда) Мекка - 62 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во ѕвездата кога ќе зајде, 2. дека другарот ваш не скршна во заблуда, а ниту, пак, залута, 3. и не зборува по желба своја, 4. туку тоа е само Објава што се објавува! 5. Го поучува Силниот и...
 8. Boots

  Kur'an Ет-Тур (Тур)

  СУРА ЕТ-ТУУР (Тур) Мекка - 49 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во Тур, 2. и во Книгата во редици поредена, 3. на кожа одвиткана; 4. се колнам и во Куќата подигната, 5. и во сводот воздигнат, 6. и во морето затоплено, - 7. дека казната на Господарот твој ќе...
 9. Boots

  Kur'an Ел-Ахкаф (Ахкаф)

  СУРА “ЕЛ-АХКАФ” (“Aхкаф”) Мекка - 35 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, мим! 2. Книга што се објавува од Аллах, Силен и Мудар! 3. Ние ги создадовме и небесата и Земјата и она што е меѓу нив само со вистина и до рок определен. А оние кои не веруваат се рамнодушни кон она...
 10. Boots

  Kur'an Ел-Џасие (На Kолена)

  СУРА ЕЛ-ЏАСИЕ (“Hа Kолена”) Мекка- 37 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, Мим! 2. Книга која се објавува од Аллах, Силен и Мудар! 3. На небесата и на земјата, навистина, има знаменија за верниците! 4. И во создавањето ваше и во животните што Он ги растури има знаменија...
 11. Boots

  Kur'an Ез-Зухруф (Накит)

  СУРА ЕЗ-ЗУХРУФ (накит) Мекка - 89 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, Мим! 2. Се колнам во Книгата јасна! 3. Ние, навистина, го одредивме Кур’анот да биде на арапски за да сфатите! 4. А тој, секако, е од Нас, во Мајка на Книгата, вишен и мудар! 5. Да отстапиме ли од...
 12. Boots

  Kur'an Фуссилет (Потенко Објаснување)

  СУРА ФУССИЛЕТ (потенко објаснување) Мекка - 54 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, мим! 2. Објава од Милостивиот Сомилосен! 3. Книга со потенко објаснети ајети - Кур’ан на арапски - за луѓето кои знаат! 4. Како радосник и опоменувач. Па, мнозинството од нив се...
 13. Boots

  Kur'an Ја-син (Јасин)

  СУРА ЈА-СИН (Јасин) Мека - 83 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ја, син! 2. Се колнам во Кур’анот мудар: 3. ти си, навистина, еден од пејгамберите, 4. по патот вистински, 5. по објавата на Силниот и Сомилосниот, 6. за да го опоменеш народот за она за што не беа...
 14. Boots

  Kur'an Себе (Сабе)

  СУРА САБЕ (Сабе) Мекка - 54 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Благодарение на Аллах! Се што е на небесата и на Земјата е - Негово! Благодарноста му припаѓа и на Ахирет. Он е Мудар и Известен! 2. Он го знае и она што влегува во земјата и она што излегува од земјата, и она...
 15. Boots

  Kur'an Ес-Сеџде (Сеџде)

  СУРА ЕС-СЕЏДЕ (Сеџде) Мекка - 30 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, мим! 2. Објавувањето на Книгата, во која нема сомнение, е од Господарот на световите. 3. Или зборуваат: “Тој го измислува.” Но, не! Тоа е вистина од Господарот твој за да го опомениш народот...
 16. Boots

  Kur'an Лукман (Лукман)

  СУРА ЛУКМАН (Лукман) Мекка - 34 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, мим! 2. Еве ајети од Книгата мудра: 3. Патоказ и Милост за доброчинителите - 4. кои намаз клањаат и кои зекат даваат, и кои се уверени во Ахирет; 5. онаквите се по Патот на Господарот свој и...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom