Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
DBTech - vBShout

Besplatno DBTech - vBShout [6.1.0a7]

Nema dozvole za preuzimanje
DBTech - vBShout [PRO] Nulled

Kompatibilnost VB verzija
VB5

DragonByte Technologies s ponosom predstavlja vBShout v6: najnapredniji, najbogatiji značajkama i najprofesionalniji Shoutbox ikada.

Koristi
vBShout je idealan način da zadržite članove na svom forumu dok čekaju odgovore na svoje postove. Može se koristiti na mnogo načina - kao soba za razgovor za članove, za osoblje koje raspravlja o problemima u stvarnom vremenu, kao uživo ažurirani feed novih postova i tema, kao način praćenja prekretnica članova... Najbolje od svega, vi može imati više kutija u upotrebi za više namjena!


Glavne Lite značajke

Napredna kontrola povika: imate mogućnost objavljivanja povika, uređivanja svojih povika, PM povika drugim korisnicima, ignoriranja drugih korisnika, umetanja /Me naredbi, umetanja smajlića, Bbcodea, promjene fonta, boje teksta itd.

Napredna kontrola osoblja: Dajte svojim članovima osoblja prilagođena dopuštenja da im omogućite obavljanje određenih radnji, na svim ili odabranim instancama i sobama za razgovor. Dopuštenja uključuju: utišavanje korisnika, zabranu korisnika, uređivanje korisničkih povika, stvaranje/uređivanje "ljepljivih obavijesti", skraćivanje povika i još mnogo toga.

Optimizacija resursa: vBShout implementira napredni protokol optimizacije za spremanje resursa vašeg foruma. Ako to omogućite, dodatno ćete smanjiti količinu resursa koje troši shoutbox. AOP je izvorno predstavljen u Inferno vBShout, a DBTech vBShout ga podiže na višu razinu osiguravajući da su svi vaši razgovori uvijek ažurni bez zauzimanja nepotrebne količine resursa.

Kartice Shoutboxa: novi PM-ovi ili korisničke sobe za razgovor stvaraju kartice. Kartice će biti istaknute kako bi vas obavijestile da se dogodilo nešto novo, a možete ih čak postaviti da proizvode zvukove koji će vas upozoriti.

Aktivni korisnici Shout-bit: Prikazuje korisnike koji su aktivni na kartici/instanci na kojoj se nalazite, s opcijom pregleda svih koji mogu ući/izaći iz sobe po želji (i stoga vidjeti sve objavljene povike) u skočnom prozoru radi uštede resursa. Savršeno da na prvi pogled vidite što se događa i tko je u blizini.

Kontekstni izbornici: Mnoga mjesta sada koriste kontekstne izbornike – manje potrebe za pamćenjem /naredbi, pristup jednim klikom najkorisnijim i najčešće korištenim funkcijama i mogućnost korisnicima da pristupe svojim postavkama shoutboxa izravno iz samog shoutboxa.

Prilagođene sobe za čavrljanje: Vaši korisnici sada mogu postaviti vlastite kartice za čavrljanje, gdje mogu postaviti tko može doći i čavrljati. Savršeno za klubove, cehove itd. Administratori također mogu kreirati stalne sobe za razgovor za određene korisničke grupe itd. – savršeno za chat sobu samo za osoblje, na primjer, ili za nagrađivanje odanih članova!

Prilagođene instance shoutboxa: Jeste li ikada željeli zaseban shoutbox samo za svoj administratorski forum? Imate li dio svoje ploče samo za VIP članove? Sada možete postaviti shoutbox specifičan za ta područja.

Shoutbox Sounds: tražili ste, isporučili smo. Prilagodljivi zvukovi sada su dostupni za primanje povika, pozivnica, PM-ova i više. (Zahtijeva QuickTime dodatak)

Bilježenje: Zabrinuti ste zbog članova osoblja koji obrezuju shoutbox kako bi prikrili tragove? Ne brinite, s našim naprednim opcijama bilježenja možete osigurati da se čuva tiskana kopija svake poduzete akcije.

Arhive Shoutboxa koje se mogu preuzeti: Vi i vaši administratori Shoutboxa možete preuzeti potpunu kopiju arhive Shoutboxa za sve instance. Uz 3 podržana formata (CSV, XML i TXT odvojen tabulatorima), postoji nešto za svakoga bez obzira je li vaša svrha pregled ili programiranje.

Jednostavno uređivanje obavijesti u Shoutboxu: Vi i korisničke grupe s dozvolom "Možete postaviti ljepljivu" sada možete uređivati obavijest dvostrukim pritiskom na Ljepljivu u okviru za dojavljivanje. Brzo popravite pogreške pri upisu ili brzo ažurirajte s novim razvojem događaja, uređivanje nije udaljeno više od dva klika.

DBTech - vBShout [PRO] Nulled
Prednosti samo za profesionalce:

Popis ignoriranja: Omogućuje korisnicima praćenje koga ignoriraju i upravljanje ovom opcijom putem popisa.

Dodatne naredbe za moderiranje: Mogućnost dodavanja/uređivanja ljepljive obavijesti putem shoutboxa.

Proširene opcije instance: Omogućuje vam da imate zasebne obavijesti po instanci, postavite postavke korisničke grupe za pojedinačne instance, pa čak i postavite jedinstvena dopuštenja osoblja za svaku pojedinačnu instancu.

Prošireni kontekstni izbornici: Omogućuje vašem članu/osoblju korištenje kontekstnog izbornika za dodavanje/ažuriranje ljepljive bilješke, zabranu i poništavanje zabrane korisnika, ignoriranje/poništavanje ignoriranja korisnika i smanjenje pojedinačnih korisničkih povika.
vBulletin


Compatibility VB Version
VB5

DragonByte Technologies are proud to present vBShout v6: The most advanced, most feature-rich and most professional Shoutbox ever.

Uses
vBShout is the ideal way to keep members on your forum while they wait for replies to their posts. It can be used in many ways - as a chat room for members, for staff to discuss issues in realtime, as a live-update feed of new posts and threads, as a way to track member milestones... Best of all, you can have multiple boxes in use for multple purposes!


Major Lite Features

Advanced Shout Control: You have the ability to post shouts, edit your shouts, PM shouts to other users, Ignore other users, insert /Me commands, insert smilies, Bbcode, change font, text colour etc.

Advanced Staff Control: Give your staff members customised permissions to allow them to do certain actions, on all or selected instances and chat rooms. Permissions include: Silencing users, banning users, editing user shouts, Creating/Editing "Sticky Notices", Pruning shouts and much more.

Resource Optimisation: vBShout implements an Advanced Optimisation Protocol to save your forum resources. Enabling this will further reduce the amount of resources consumed by the shoutbox. AOP was originally featured in Inferno vBShout, and DBTech vBShout takes it to the next level by ensuring that all your chats are always up-to-date without taking up needless amount of resources.

Shoutbox Tabs: New PM's or User Chat Rooms create Tabs. Tabs will highlight to let you know something new has happened, and you can even set them to make sounds to alert you.

Active Users Shout-bit: Shows the users active in the tab/instance you are, with the option to view everyone who can enter/exit the room at will (and thus see any shouts posted) in a pop-up to save resources. Perfect for seeing what's going on and who's around at a glance.

Context Menus: Many places now make use of context menus – less having to remember /commands, one click access to the most useful and commonly used functions, and the ability for users to access their shoutbox settings directly from the shoutbox itself.

Custom Chat Rooms: Your users can now set up their own Chat-Tabs, where they get to set who can come and chat. Perfect for clubs, guilds etc. Admins can also create permanent Chat rooms for specific usergroups etc. – perfect for a staff only chat room for instance, or to reward loyal members!

Custom Shoutbox Instances: Ever wanted a separate shoutbox just for your admin forum? Got a part of your board only for VIP members? Now you can set a shoutbox specific to those areas.

Shoutbox Sounds: You asked for it, we delivered. Customisable sounds now available on receiving shouts, Invites, PM's and more. (Requires QuickTime Plugin)

Logging: Worried about staff members pruning the shoutbox to cover their tracks? Don't worry, with our advanced logging options, you can make sure a hard copy is kept of every action taken.

Downloadable Shoutbox Archives: You and your shoutbox admins can download a complete dump of the Shoutbox' archive for all instances. With 3 supported formats (tab-delimited CSV, XML and TXT), there's something for everyone whether your purpose is review or programming.

Easy Shoutbox Notice Editing: You and usergroups with the "Can Set Sticky" permission can now edit the notice by double-clicking the Sticky in the shoutbox. Quickly fix typos or rapidly update with new turn of events, editing it is never more than two clicks away.


Professional Only benefits:

Ignore List: Allows users to keep track of who they are ignoring, and control this option via a list.

Additional Moderation Commands: The ability to add/edit the sticky notice through the shoutbox.

Extended Instance Options: Allows you to have separate notices per instance, set usergroup settings for individual instances, and even set unique staff permissions for each individual instance.

Expanded Context Menus: Lets your member/staff use the context menu to add/update the sticky note, Ban and Unban users, Ignore/Unignore users and prune individual user shouts.​

Slični Resursi

DBTech - AJAX Threads Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
1
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom