Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
Fowtickets - Support

Prodavnica Fowtickets - Support [ v3.0 ]

Nema dozvole za preuzimanje
Fowtickets v2.0 - Simple Customer Support Software With Ticketing System And Knowledge Base - nulled

Fowtickets Jednostavan softver za korisničku podršku Laravel sa sistemom za prodaju karata i bazom znanja namenjen ljudima i vlasnicima veb lokacija koji pružaju određene usluge i žele da dodaju sistem za prodaju karata na svoju veb lokaciju ili imaju help Desk za pružanje pomoći korisnicima. Ovaj sistem sadrži mnoge funkcije koje će vam pomoći da pružite dobru podršku vašim klijentima.

Fowtickets - Support

Fowtickets Simple Laravel Customer Support Software With Ticketing System And Knowledge Base dedicated to people and website owners that provide specific services and want to add a ticketing system to their website or have a helpDesk to provide assistance to customers. This system contains many features that will help to provide good support to your customers.

Features

Ticketing System:
Experience seamless issue management with automated routing, collaborative tools, and performance analytics.
Knowledge Base:
Unlock a wealth of information with structured resources, guides, and efficient search functionality.
Agents and Departments:
Elevate collaboration and issue resolution with organized support teams and efficient routing.
Email Notifications:
Stay informed with real-time updates on ticket status, agent responses, and resolutions.
Account Notifications:
Receive important account updates and information to stay informed.
OAuth Options (Facebook and Google):
Simplify login with OAuth options, providing a convenient and secure experience.
Email Verification:
Enhance security by confirming account ownership through email verification.
Two-Factor Authentication (2FA):
Add an extra layer of protection with two-factor authentication for secure logins.
Translatable:
Translate any language website easily through the translation system available to you as an admin.
RTL Supported:
Ensure seamless compatibility with Right-to-Left, enhancing accessibility for diverse audiences​

Zadnje Ažuriranje

  1. Fowtickets - Simple Customer Support

    Fowtickets v3.0 - Simple Customer Support Software With Ticketing System And Knowledge Base -...

Slični Resursi

Support Ticket System Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom