Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
vBulletin Forum 3

Besplatno vBulletin Forum 3 [3.8.12]

Nema dozvole za preuzimanje
vBulletin 3.8.14 sa podrškom za PHP 7.4!

Ovo je paket ažuriran da pruži podršku za vBulletin 3 PHP 7.4, zajedno sa raznim drugim popravkama.

Da biste koristili ove fajlove:
- Preuzmite vBulletin 3.8.12 iz područja za članove
- Kopirajte sadržaj ove arhive, zamenjujući sadržaj službene arhive.

Instaliranje/nadogradnja:
- Kao i svaka druga verzija vBulletina.
Instalirajte: yoursite.com/install/install.php
Nadogradnja: yoursite.com/install/upgrade.php
Ako trebate da izvršim ažuriranje umjesto vas, plaća se naknada koja je samo polovina onoga što bi vam naplatio vBulletin.com.

Neke značajne promjene: Osim sitne nadogradnje za podršku za PHP 7.4
- Google Adsense ID izdavača je sada opcija
vBulletin opcije -> Opće postavke -> ID Google AdSense izdavača Jednom kada postavite, možete prilagoditi svoje AdSense opcije kao i obično.
- Chrome je sada otkriveni pretraživač.
- WYSIWYG Editor sada radi u Chromeu!
- Admin CP News radi kao i uvijek, osim sada vijesti. Omogućava vam da budete u toku sa svim promjenama.
- Provjera verzije je također sada povučena tako da ste upozoreni ako postoji novo ažuriranje.

243.png

vBulletin 3.8.14 with support for PHP 7.4!

This package has been updated to support vBulletin 3 PHP 7.4, along with various other fixes.

To use these files:
- Download vBulletin 3.8.12 from the members area
- Copy the contents of this archive, replacing the contents of the official archive.

Install/Upgrade:
- Like every other version of vBulletin.
Install: yoursite.com/install/install.php
Upgrade: yoursite.com/install/upgrade.php
If you need me to update for you, there is a fee that is only half of what vBulletin.com would charge you.

Some notable changes: Apart from a minor upgrade to support PHP 7.4
- Google Adsense Publisher ID is now an option
vBulletin Options -> General Settings -> Google AdSense Publisher ID Once set, you can customize your AdSense options as usual.
- Chrome is now a discovered browser.
- WYSIWYG Editor now works in Chrome!
- Admin CP News works as always, except now the news. It allows you to keep up with all the changes.
- Version checking is also now retired so you are alerted if there is a new update.​

Slični Resursi

vBulletin Forum Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
vBulletin | Community Forum Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
vBulletin | Community Forum Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Avatars vBulletin v4 Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom