Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
vBulletin Forum

Besplatno vBulletin Forum [4.2.5]

Nema dozvole za preuzimanje
vBulletin je vlasnički softverski paket za internet forum koji prodaje MH Sub I, LLC koji posluje kao vBulletin (ranije Jelsoft Enterprises i vBulletin Solutions). Napisan je u PHP-u i koristi MariaDB ili MySQL server baze podataka. Slični proizvodi uključuju XenForo, WordPress, Joomla, Drupal, MyBB i phpBB.

vBulletin su prvi pokrenuli James Limm i John Percival 2000. godine. Njegov nasljednik, vBulletin 2, objavljen je 2001. Treća verzija je lansirana 2004. godine.

Internet Brands je kupio proizvod od JelSofta 2007. godine.

vBulletin 4 je objavljen krajem 2009. Dodan je StyleVars sistem za crtanje CSS varijabli direktno iz vBulletin Template koda.

U julu 2010. BBC je izvijestio da postoji ozbiljna greška u softveru vBulletin koji svakome omogućava lak pristup korisničkom imenu i lozinki baze podataka.

U oktobru 2010. godine, Internet Brands je tužio tri bivša zaposlenika, baš u trenutku kada je njihov novi konkurentski softver XenForo trebao biti lansiran, kao i drugu tužbu u Sjedinjenim Državama u kojoj se tvrdi da je došlo do kršenja ugovora, kršenja autorskih prava i zloupotrebe poslovnih tajni. U maju 2011. godine objavljeno je da je vBulletin odustao od pokušaja sprečavanja poslovanja XenForo-a,[8] a 2013. godine tužbe su odbačene.

vBulletin 5 je objavljen 2012.

Krajem 2017. godine, objava voditelja tehničke podrške, Waynea Lukea, potvrdila je da se vBulletin 3 i vBulletin 4 sada smatraju softverom "Kraj života", bez daljnjeg razvoja serije.

vbeth.png

NAPOMENA: OVA SERIJA PODRŽAVA HTTPS:// I PHP VERZIJU 7.4.X.X

vBulletin is a proprietary Internet forum software package sold by MH Sub I, LLC doing business as vBulletin (formerly Jelsoft Enterprises and vBulletin Solutions). It is written in PHP and uses a MariaDB or MySQL database server. Similar products include XenForo, WordPress, Joomla, Drupal, MyBB and phpBB.

vBulletin was first launched by James Limm and John Percival in 2000. Its successor, vBulletin 2, was released in 2001. The third version was launched in 2004.

Internet Brands bought the product from JelSoft in 2007.

vBulletin 4 was released in late 2009. Added StyleVars system for drawing CSS variables directly from vBulletin Template code.

In July 2010, the BBC reported that there was a serious bug in the vBulletin software that allowed anyone to easily access database usernames and passwords.

In October 2010, Internet Brands sued three former employees, just as its new competing software XenForo was about to launch, as well as another lawsuit in the United States alleging breach of contract, copyright infringement and misuse of trade secrets. In May 2011, it was announced that vBulletin had dropped its attempts to stop XenForo from operating,[8] and in 2013 the lawsuits were dismissed.

vBulletin 5 was released in 2012.

In late 2017, a post by Technical Support Manager Wayne Luke confirmed that vBulletin 3 and vBulletin 4 were now considered "End of Life" software, with no further development of the series.​

Slični Resursi

vBulletin Forum 3 Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
vBulletin | Community Forum Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
vBulletin | Community Forum Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Avatars vBulletin v4 Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom