Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
XenForo 2.2.13 Released Upgrade

XenForo 2.2.13 Released Upgrade [ 2.2.13]

Nema dozvole za preuzimanje
XenForo 2.2.13 Objavljen
XenForo 2.2.13 je sada dostupan svim licenciranim korisnicima za preuzimanje. Toplo preporučujemo da svi korisnici koji koriste prethodne verzije XenForo 2.2 nadograde na ovo izdanje kako bi imali koristi od povećane stabilnosti.

Pored ispravaka navedenih u nastavku, ovog puta imamo još nekoliko asova u rukavu.

Potpuna iOS PWA kompatibilnost s podrškom za push obavijesti
iOS 16.4 konačno je predstavio push notifikacije za iOS uređaje. Da bi to olakšali, vaši članovi moraju instalirati vašu web lokaciju kao PWA (koristeći funkciju Dodaj na početni ekran u Safariju). XenForo 2.2.13 sada zadovoljava sve preduslove za to da podrži push notifikacije koje vaši članovi mogu omogućiti kada se prijave putem PWA i omoguće push obavijesti u svojim postavkama.

PWA (progresivna web aplikacija) je sada poboljšana dodatnim kontrolama zasnovanim na pokretima ili korisničkom sučelju, uključujući povlačenje prema dolje za osvježavanje i plutajuće dugme za povratak.

Poboljšanja metapodataka strukturiranih podataka
Uz veliku zahvalnost Ryanu Leveringu iz Googlea, napravili smo brojna poboljšanja u metapodacima strukturiranih podataka. Strukturirani podaci obogaćuju stranice koje izlazimo dodatnim informacijama koje omogućavaju Googleu i drugim pretraživačima da bolje razumiju strukturu informacija koje se prikazuju. Ovo pomaže Googleu da pruži bogate rezultate pretraživanja i pomaže u pružanju dodatnog konteksta korisnicima koji mogu pronaći vaš sadržaj tokom svojih Google pretraživanja.

Podrška za OAuth autentifikaciju za Microsoft 365 poslovne račune e-pošte
Microsoft je zabranio mogućnost slanja e-pošte preko SMTP-a koristeći tradicionalnu provjeru autentičnosti korisničkog imena/lozinke. Ovo je slično onome što je Google radio prije nekog vremena. U svjetlu ovoga, sada smo dodali dodatnu opciju prilikom postavljanja vašeg prijenosa e-pošte ili automatiziranih rukovanja poštom (automatsko rukovanje odjavom/odbijanjem) koji će vam omogućiti autentifikaciju pomoću OAuth-a.

Napomena: Podešavanje za ovo je prilično složeno i zahteva od vas da postavite Azure Active Directory aplikaciju u okviru Azure portala za programere. Prilikom podešavanja postoji link do dokumentacije.

XenForo 2.2.13 Released Upgrade

XenForo 2.2.13 Released
XenForo 2.2.13 is now available for all licensed customers to download. We strongly recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.2 upgrade to this release to benefit from increased stability.

In addition to the fixes listed below, we have a few other aces up our sleeves this time around.

Full iOS PWA compatibility with push notification support
iOS 16.4 finally introduced push notifications for iOS devices. To facilitate this, your members need to install your site as a PWA (by utilising the Add to Home Screen feature in Safari). XenForo 2.2.13 now satisfies all of the prerequisites for this to support push notifications which can be enabled by your members once they log in through the PWA and enable push notifications in their Preferences.

The PWA (progressive web app) has now been enhanced with additional gesture based or UI controls, including pull down to refresh and a floating back button.

Structured data metadata improvements
With many thanks to Ryan Levering from Google we have made a number of improvements to structured data metadata. Structured data enriches the pages we output with additional information which enables Google and other search engines to better understand the structure of the information that is rendered. This helps Google provide rich search results and helps provide additional context to users who may find your content during their Google searches.

Support for OAuth authentication for Microsoft 365 business email accounts
Microsoft has deprecated the ability to send emails over SMTP using traditional username/password authentication. This is similar to what Google did a while ago. In light of this we have now added an additional option when setting up either your email transport or automated mail handlers (automated unsubscribe/bounce handling) which will enable you to authenticate with OAuth.

Note: The set up for this is fairly complex, requiring you to set up an Azure Active Directory application within the Azure developer portal. There is a link to the documentation when setting this up.​

Slični Resursi

XenForo Released Upgrade Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
XenForo  | Released Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
XenForo 2.2.13 Released Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
XenForo 2.2.15 Released Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom