Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
XenForo Released Upgrade

Prodavnica XenForo Released Upgrade [2.2.15]

Nema dozvole za preuzimanje
XenForo 2.2.14 je sada dostupan svim licenciranim korisnicima za preuzimanje. Toplo preporučujemo da svi korisnici koji koriste prethodne verzije XenForo 2.2 nadograde na ovo izdanje kako bi imali koristi od povećane stabilnosti.

Pored uobičajenog niza ispravki grešaka i poboljšanja, postoji nekoliko značajnih promjena u ovom izdanju.

Kompatibilnost sa PHP 8.1 i 8.2
Većina problema kompatibilnosti između PHP 8.1 i 8.2 je riješena. Preostali problemi mogu pokrenuti upozorenja E_DEPRECATED u xf_error_log tokom načina otklanjanja grešaka, ali ona općenito nisu kritična i mogu se zanemariti.

Promjene za otkazivanje pretplate putem e-pošte
Ranije smo dozvoljavali korisnicima da otkažu pretplatu na e-poštu putem određenih klijenata e-pošte kada je konfigurisan automatski rukovalac odjavom. Sa uvođenjem XenForo 2.2.14, implementiramo novu standardnu funkciju koja obrađuje zahtjeve za odjavu putem HTTP-a. Ova funkcija je podrazumevano aktivirana i ne zahteva dodatnu konfiguraciju. Vaše trenutne postavke za otkazivanje pretplate na e-poštu neće biti promijenjene. Najnovija ažuriranja uključuju:

Poboljšano rukovanje zaglavljem List-Unsubscribe za podršku i mailto i HTTP metoda.
Automatsko uključivanje zaglavlja za otkazivanje pretplate u širi raspon odlaznih e-poruka, kao što su obavještenja za gledane niti i sažetke aktivnosti.
Podrazumevano omogućena opcija za slanje e-poruka potvrde korisnicima nakon što se ispuni njihov zahtjev za odjavu.

XenForo Released Upgrade

XenForo 2.2.14 is now available for all licensed customers to download. We strongly recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.2 upgrade to this release to benefit from increased stability.

In addition to the usual slew of bug fixes and improvements, there are a few notable changes in this release.

Compatibility with PHP 8.1 and 8.2
Most compatibility issues between PHP 8.1 and 8.2 have been addressed. Remaining issues might trigger E_DEPRECATED warnings in the xf_error_log during debug mode, but these are generally non-critical and can be disregarded.

Email unsubscribe changes
Previously, we allowed users to unsubscribe from emails through certain mail clients when the automated unsubscribe handler was configured. With the introduction of XenForo 2.2.14, we're implementing a new standard feature that processes unsubscribe requests via HTTP. This feature is activated by default and requires no additional configuration. Your current settings for email unsubscribing will not be altered. The recent updates include:

Enhanced handling of the List-Unsubscribe header to support both mailto and HTTP methods.
Automatic inclusion of the unsubscribe header in a broader range of outgoing emails, such as notifications for watched threads and activity summaries.
A default-enabled option to send confirmation emails to users once their unsubscribe request is fulfilled.​

Slični Resursi

XenForo 2.2.13 Released Upgrade Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
XenForo  | Released Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
XenForo 2.2.13 Released Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
XenForo 2.2.15 Released Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom