• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

навистина

 1. Boots

  Kur'an Ел-Адијаат (Тркачи)

  СУРА ЕЛ-АДИЈААТ (“Тркачи”) Мекка - 11 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во тркачките коњи кои ‘ржат, 2. па, со нозете свои по камењата искри искрат, 3. и кои во утринските часови напаѓаат, 4. и кои, трчајќи, прашина дигаат, 5. и, така, во местото заеднички...
 2. Boots

  Kur'an Ел-Алек (Грушка)

  СУРА ЕЛ-АЛЕК (Грушка) Мекка - 19 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Читај во името на Господарот твој кој создаде, 2. го создаде човекот од грушка на крв! 3. Читај, зашто Господарот твој, навистина, е Најблагороден, 4. кој поучува со перо: 5. го поучи човекот со она што...
 3. Boots

  Kur'an Ел-Буруџ (Ѕвезди)

  СУРА “ЕЛ-БУРУЏ” (Ѕвезди”) Мекка - 22 ајети Во името на Аллах , Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во небото со ѕвезди преполно, 2. и во Денот ветен, 3. и во сведокот и во посведоченото, 4. проколнети нека бидат сопствениците на робови, 5. преполни со гориво на оган, 6. кои, крај него...
 4. Boots

  Kur'an Ел-Иншикак (Цепење)

  СУРА “ЕЛ-ИНШИКАК”(Цепење) Мекка - 25 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кога небото ќе се расцепи, 2. и кога Господарот негов ќе го послуша. - Он е Кому треба да се биде послушен, 3. и кога земјата ќе се порамни, 4. и кога ќе го исфрли она што е во неа и ќе стане празна...
 5. Boots

  Kur'an Ел-Мутаффифуун (Скратувачи)

  СУРА ЕЛ-МУТАФФИФУН(Скратувачи) Мекка - 36 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Е, тешко на скратувачите! 2. Оние кои, кога мерат нешто од луѓето, полна мера земаат, 3. и кога мерат на други или кога им вагаат им прикратуваат. 4. Не замислуваат ли дека ќе бидат проживеани...
 6. Boots

  Kur'an Ел-Инфитар (Расцеп)

  ЕЛ-ИНФИТАР(Расцеп) Мекка - 19 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кога небесата ќе се расцепат, 2. и кога ѕвездите ќе се растурат, 3. и кога морињата ќе избувнат, 4. и кога мезарите ќе се испревртат - 5. ќе го узнае душата она што го направила и за овој свет и за оној свет...
 7. Boots

  Kur'an Ен-Неббе' (Кажување)

  СУРА “ЕН-НЕБЕ’” (“Кажување”) Мекка - 40 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. За што тие еднисодруги се прашуваат? 2. За кажувањето големо 3. за кое оние, токму, станаа деленици! 4. Но, не! Ќе узнаат, 5. и пак: Но, не! Ќе узнаат, сигурно! 6. Нели Ние одредивме земјата да...
 8. Boots

  Kur'an Ел-Инсан (Човек)

  СУРА “ЕД-ДЕХР” (“Време”) Медина - 31 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Му помина ли на човекот она време кога не беше за ништо спомнат? 2. Ние човекот го создадовме, навистина, од мешавина на семе за да го ставиме во искушение, и му дадовме и слух и вид. 3. Ние, навистина...
 9. Boots

  Kur'an Ел-Мудессир (Покриен)

  СУРА Ел-Мудессир (Покриен) Мекка - 56 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Еј ти, покриен! 2. Стани и опоменувај! 3. и Господарот твој, величај Го, 4. и облеката твоја, очисти ја, 5. и од нечистото, оддалечи се! 6. Не мурти се, што ти се причинува многу! 7. И заради...
 10. Boots

  Kur'an Ел-Џин (Џинови)

  СУРА “ЕЛ-ЏИН” (“Џинови”) Мекка - 28 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кажи: “Објавено ми е дека една дружина на џинови го слушале, па рекле: ‘Да, ние слушнавме еден чудесен Кур’ан, 2. кој упатува кон показот и му поверувавме, и никогаш на Господарот наш нема здруженик да му...
 11. Boots

  Kur'an Нух (Нух)

  СУРА “НУХ” (Нух) Мекка - 28 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Ние, навистина, го испративме Нуха до народот свој: “Опомени го народот твој пред да им настапи казната болна! 2. И рече: О народе мој, јас сум ви, навистина, опоменувач јасен; 3. обожавајте Го Аллаха, плашете...
 12. Boots

  Kur'an Ел-Ме'ариџ (Степени)

  СУРА “ЕЛ-МЕ'АРИЏ” (“Степени”) Мекка - 44 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Некој, прашувајќи, праша за казната што ќе се случи. 2. За неверниците казната никој не ќе ја спречи, 3. од Аллах, Сопственикот на степените, 4. преку кои се качуваат мелеките и Џибрил до Него, за...
 13. Boots

  Kur'an Ел-Калем (Калем)

  СУРА “ЕЛ-КАЛЕМ” (“Калем”) Мекка - 52 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Нун! Се колнам во калемот и во она што оние го пишуваат: 2. ти не си, со благодетот на Господарот твој, луд, 3. и ќе добиеш награда која никогаш не ќе престане, навистина! 4. Да, голем ахлак поседуваш...
 14. Boots

  Kur'an Ел-Муџаделе (Расправа)

  СУРА “ЕЛ-МУЏАДЕЛЕ” (“расправа”) Медина -22 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Аллах, секако, го слушна зборот на таа која расправаше со тебе за мажот нејзин и која се жалеше на Аллах. Аллах ја слушна расправата ваша. Аллах, навистина, е Слушач и Гледач! 2. Оние меѓу вас кои...
 15. Boots

  Kur'an Ез-Заријат (Дувачи)

  СУРА “ЕЗ-ЗАРИЈАТ” (дувачи) Мекка - 60 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во дувачите кои дуваат, 2. и во носачите кои носат тешко, 3. и во пливачите кои пливаат лесно, 4. и во споделувачите на наредбата дека 5. она што ти се ветува е - вистина, 6. дека...
 16. Boots

  Kur'an Ел-Хуџурат (Соби)

  СУРА “ЕЛ-ХУЏУРААТ” (“Соби”) Медина- 18 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. О верници, не брзајте пред Аллах и пред пејгамберот Негов. Плашете се од Аллах. Аллах, навистина, е Слушач и Зналец! 2. О верници, не дигајте ги гласовите ваши пред гласот на пејгамберот и не...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom