• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

ние

 1. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Иншикак (Цепење)

  СУРА Еш-Шерх (широкоградност) Мекка - 8 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Нели Ние ги отворивме градите твои, 2. и Ние го симнавме бремето тешко од тебе, 3. што ги тегнеше плеќите твои? 4. И Ние го воздигнавме споменот твој. 5. Па, навистина, покрај тешкотијата е...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Белед (Град)

  СУРА ЕЛ-БЕЛЕД (Град) Мекка - 20 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Не! Се колнам во градот овој, 2. - како граѓанин ќе бидеш во градот тој. 3. И се колнам во родителот и во она што го роди! 4. Ние го создадовме човекот, секако, да се труди. 5. Мисли ли дека никој не може...
 3. Boots

  Kuran i Kerim Ен-Неббе' (Кажување)

  СУРА “ЕН-НЕБЕ’” (“Кажување”) Мекка - 40 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. За што тие еднисодруги се прашуваат? 2. За кажувањето големо 3. за кое оние, токму, станаа деленици! 4. Но, не! Ќе узнаат, 5. и пак: Но, не! Ќе узнаат, сигурно! 6. Нели Ние одредивме земјата да...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Мурселат (Испратени)

  СУРА “ЕЛ-МУРСЕЛАТ” (“Испратени”) Мекка - 50 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во оние кои се испратени еднизадруги, 2. па, како виор виорат, 3. се колнам и во оние кои се разгрануваат, 4. и кои одовојувајќи, одвојувања предизвикуваат, 5. и кои, опомена...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Инсан (Човек)

  СУРА “ЕД-ДЕХР” (“Време”) Медина - 31 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Му помина ли на човекот она време кога не беше за ништо спомнат? 2. Ние човекот го создадовме, навистина, од мешавина на семе за да го ставиме во искушение, и му дадовме и слух и вид. 3. Ние, навистина...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Вакиа (Случка)

  СУРА “ЕЛ-ВАКИ’А (“Случка”) Мекка - 96 ајети Во името на Аллах , Милостивиот Сомилосен! 1. Кога Случката ќе се случи,- 2. за таа случка не може да се слаже,- 3. таа ќе потцени и ќе воздигне! 4. Кога земјата, тресејќи се, ќе се затресе, силно, 5. и кога брдата, кршејќи се во делови, ќе се...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Камер (Месечина)

  Сура “ЕЛ-КАМЕР” (месечина) Мекка - 55 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Часот се приближува а Месечината се расцепува. 2. А ако здогледаат знамение - рамнодушни се, и зборуваат: “Волшебништво постојано!” 3. И лажат и страстите свои ги следат, и секоја ствар е утврдена. 4...
 8. Boots

  Kuran i Kerim Ез-Заријат (Дувачи)

  СУРА “ЕЗ-ЗАРИЈАТ” (дувачи) Мекка - 60 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во дувачите кои дуваат, 2. и во носачите кои носат тешко, 3. и во пливачите кои пливаат лесно, 4. и во споделувачите на наредбата дека 5. она што ти се ветува е - вистина, 6. дека...
 9. Boots

  Kuran i Kerim Каф (Каф)

  СУРА “КАФ” (“каф”) Мекка - 45 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Каф! Се колнам во Кур’анот славен. 2. Но, ете се чудат затоа што им дојде еден опоменувач меѓу нив... па, неверниците велат: Ова е чудна работа! 3. Зарем кога ќе умреме и кога ќе станеме земја? Ете, тоа...
 10. Boots

  Kuran i Kerim Ед-Духан (Чад)

  СУРА “ЕД-ДУХАН” (“чад”) Мекка - 59 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, Мим! 2. Се колнам во Книгата јасна! 3. Да, Ние ја објавивме, во една ноќ благословена. Ние сме, навистина, опоменувачи! 4. Во неа се одделува секоја наредба мудра ; 5. наредбата Наша: Ние...
 11. Boots

  Kuran i Kerim Ез-Зухруф (Накит)

  СУРА ЕЗ-ЗУХРУФ (накит) Мекка - 89 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, Мим! 2. Се колнам во Книгата јасна! 3. Ние, навистина, го одредивме Кур’анот да биде на арапски за да сфатите! 4. А тој, секако, е од Нас, во Мајка на Книгата, вишен и мудар! 5. Да отстапиме ли од...
 12. Boots

  Kuran i Kerim Сад (Сад )
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  СУРА ЕС-САД (Сад) Мекка -88 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Сад! Се колнам во Кур’анот, со Опомена преполн! 2. Но, оние кои не веруваат се горделиви и прават раздор. 3. Колку поколенија Ние уништивме пред нив, кои повикуваа за помош кога немаше веќе време да се спасат...
 13. Boots

  Kuran i Kerim Ес-Сафат (Редици)

  СУРА ЕС-САФАТ (Редици) Мекка - 182 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во редиците на поредените, 2. кои го пренесуваат она што се пренесува, 3. и кои, тогаш, кажуваат Опомена: 4. дека богот ваш, навистина, е Еден, 5. Господар на небесата и на Земјата и на она...
 14. Boots

  Kuran i Kerim Ја-син (Јасин)

  СУРА ЈА-СИН (Јасин) Мека - 83 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ја, син! 2. Се колнам во Кур’анот мудар: 3. ти си, навистина, еден од пејгамберите, 4. по патот вистински, 5. по објавата на Силниот и Сомилосниот, 6. за да го опоменеш народот за она за што не беа...
 15. Boots

  Kuran i Kerim Себе (Сабе)

  СУРА САБЕ (Сабе) Мекка - 54 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Благодарение на Аллах! Се што е на небесата и на Земјата е - Негово! Благодарноста му припаѓа и на Ахирет. Он е Мудар и Известен! 2. Он го знае и она што влегува во земјата и она што излегува од земјата, и она...
 16. Boots

  Kuran i Kerim Ес-Сеџде (Сеџде)

  СУРА ЕС-СЕЏДЕ (Сеџде) Мекка - 30 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, мим! 2. Објавувањето на Книгата, во која нема сомнение, е од Господарот на световите. 3. Или зборуваат: “Тој го измислува.” Но, не! Тоа е вистина од Господарот твој за да го опомениш народот...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom