• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

кои

 1. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Маун (Милосрдие)
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  СУРА “ЕЛ-МАУН” (“Милосрдие”) Мекка - 7 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Го виде ли ти оној кој лаже за Денот ветен? 2. Па, тоа е оној кој го одбива јетимот, 3. и кој не поттикнува да се нахрани сиромавиот! 4. Тешко на оние кои клањаат: 5. оние кои не внимаваат кон...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Ел-'Аср (Столетие)

  СУРА “ЕЛ-АСР” (“столетие“) Мекка - 3 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во столетието! - 2. Човекот е поразен, навистина! 3. Освен оние кои веруваат и кои добри дела работат, кои еднинадруги вистина препорачуваат и кои еднинадруги трпеливост препорачуваат!
 3. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Адијаат (Тркачи)

  СУРА ЕЛ-АДИЈААТ (“Тркачи”) Мекка - 11 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во тркачките коњи кои ‘ржат, 2. па, со нозете свои по камењата искри искрат, 3. и кои во утринските часови напаѓаат, 4. и кои, трчајќи, прашина дигаат, 5. и, така, во местото заеднички...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Бејјине (Јаснотија)

  СУРА ЕЛ-БЕЈЈИНЕ (Јаснотија) Медина - 8 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Оние кои не веруваа, меѓу Следбениците на Книгата и многубошците, не престанаа се додека не им дојде јаснотија, 2. еден пејгамбер од Аллах кој им ги кажува страниците чисти, 3. во кои има прописи...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Белед (Град)

  СУРА ЕЛ-БЕЛЕД (Град) Мекка - 20 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Не! Се колнам во градот овој, 2. - како граѓанин ќе бидеш во градот тој. 3. И се колнам во родителот и во она што го роди! 4. Ние го создадовме човекот, секако, да се труди. 5. Мисли ли дека никој не може...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Буруџ (Ѕвезди)

  СУРА “ЕЛ-БУРУЏ” (Ѕвезди”) Мекка - 22 ајети Во името на Аллах , Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во небото со ѕвезди преполно, 2. и во Денот ветен, 3. и во сведокот и во посведоченото, 4. проколнети нека бидат сопствениците на робови, 5. преполни со гориво на оган, 6. кои, крај него...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Ен-Назиат (Оние кои кинат)

  СУРА ЕН-НАЗИАТ(оние кои кинат) Мекка - 46 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во оние кои кинат, силно! 2. во оние кои, вадат благо, 3. и оние кои, пловејќи, пловат брзо, 4. и оние кои, предводувајќи, предводат, 5. и кои ги средуваат работите, 6. и во Денот во...
 8. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Мудессир (Покриен)

  СУРА Ел-Мудессир (Покриен) Мекка - 56 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Еј ти, покриен! 2. Стани и опоменувај! 3. и Господарот твој, величај Го, 4. и облеката твоја, очисти ја, 5. и од нечистото, оддалечи се! 6. Не мурти се, што ти се причинува многу! 7. И заради...
 9. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Ме'ариџ (Степени)

  СУРА “ЕЛ-МЕ'АРИЏ” (“Степени”) Мекка - 44 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Некој, прашувајќи, праша за казната што ќе се случи. 2. За неверниците казната никој не ќе ја спречи, 3. од Аллах, Сопственикот на степените, 4. преку кои се качуваат мелеките и Џибрил до Него, за...
 10. Boots

  Kuran i Kerim Ет-Тахрим (Забрана)

  СУРА “ЕТ-ТАХРИМ” (“Забрана”) Медина - 12 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. О пејгамберу, зошто го забрануваш, настојувајќи да им се исполнат барањата на жените твои, она што Аллах ти го дозволи? Аллах е Простувач и Сомилосен! 2. Да, Аллах ви пропиша како да ги оправдаде...
 11. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Талак (Развод на брак)

  СУРА “АТ- ТАЛАК” (“Развод на бракот”) Медина - 12 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. О пејгамберу, кога ќе се разведете со жените, разведете ги за време на иддетот нивни и, иддетот нивни, сметајте го. Плашете се од Аллах - Господарот ваш. Не истерувајте ги од домовите нивни...
 12. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Хашр (Протерување)

  СУРА “ЕЛ-ХАШР” (“Протерување”) Медина -24 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Аллаха го слави и она што е на небесата и она што е на Земјата. Он е Силен и Мудар! 2. Он е оној кој ги изведе оние кои не веруваат меѓу Следбениците на Книгата од домовите нивни при првото...
 13. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Муџаделе (Расправа)

  СУРА “ЕЛ-МУЏАДЕЛЕ” (“расправа”) Медина -22 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Аллах, секако, го слушна зборот на таа која расправаше со тебе за мажот нејзин и која се жалеше на Аллах. Аллах ја слушна расправата ваша. Аллах, навистина, е Слушач и Гледач! 2. Оние меѓу вас кои...
 14. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Хадид (Железо)

  СУРА “ЕЛ-ХАДИД” (“железо”) Медина- 29 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. И се што е на небесата и на Земјата го слави Аллаха. Он е Силен и Мудар! 2. Власта и на небесата и на Земјата е - Негова! Он оживува и Он усмртува! Он е Кадар за се! 3. Он е и Прв и Последен! Видлив и...
 15. Boots

  Kuran i Kerim Ез-Заријат (Дувачи)

  СУРА “ЕЗ-ЗАРИЈАТ” (дувачи) Мекка - 60 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во дувачите кои дуваат, 2. и во носачите кои носат тешко, 3. и во пливачите кои пливаат лесно, 4. и во споделувачите на наредбата дека 5. она што ти се ветува е - вистина, 6. дека...
 16. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Хуџурат (Соби)

  СУРА “ЕЛ-ХУЏУРААТ” (“Соби”) Медина- 18 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. О верници, не брзајте пред Аллах и пред пејгамберот Негов. Плашете се од Аллах. Аллах, навистина, е Слушач и Зналец! 2. О верници, не дигајте ги гласовите ваши пред гласот на пејгамберот и не...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom