• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

оние

 1. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Маун (Милосрдие)
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  СУРА “ЕЛ-МАУН” (“Милосрдие”) Мекка - 7 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Го виде ли ти оној кој лаже за Денот ветен? 2. Па, тоа е оној кој го одбива јетимот, 3. и кој не поттикнува да се нахрани сиромавиот! 4. Тешко на оние кои клањаат: 5. оние кои не внимаваат кон...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Бејјине (Јаснотија)

  СУРА ЕЛ-БЕЈЈИНЕ (Јаснотија) Медина - 8 ајети Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен! 1. Оние кои не веруваа, меѓу Следбениците на Книгата и многубошците, не престанаа се додека не им дојде јаснотија, 2. еден пејгамбер од Аллах кој им ги кажува страниците чисти, 3. во кои има прописи...
 3. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Мудессир (Покриен)

  СУРА Ел-Мудессир (Покриен) Мекка - 56 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Еј ти, покриен! 2. Стани и опоменувај! 3. и Господарот твој, величај Го, 4. и облеката твоја, очисти ја, 5. и од нечистото, оддалечи се! 6. Не мурти се, што ти се причинува многу! 7. И заради...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Ме'ариџ (Степени)

  СУРА “ЕЛ-МЕ'АРИЏ” (“Степени”) Мекка - 44 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Некој, прашувајќи, праша за казната што ќе се случи. 2. За неверниците казната никој не ќе ја спречи, 3. од Аллах, Сопственикот на степените, 4. преку кои се качуваат мелеките и Џибрил до Него, за...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Хашр (Протерување)

  СУРА “ЕЛ-ХАШР” (“Протерување”) Медина -24 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Аллаха го слави и она што е на небесата и она што е на Земјата. Он е Силен и Мудар! 2. Он е оној кој ги изведе оние кои не веруваат меѓу Следбениците на Книгата од домовите нивни при првото...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Хадид (Железо)

  СУРА “ЕЛ-ХАДИД” (“железо”) Медина- 29 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. И се што е на небесата и на Земјата го слави Аллаха. Он е Силен и Мудар! 2. Власта и на небесата и на Земјата е - Негова! Он оживува и Он усмртува! Он е Кадар за се! 3. Он е и Прв и Последен! Видлив и...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Мухаммед (Мухаммед)

  СУРА Мухаммед (Мухаммед) Медина- 38 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Залудни се делата на оние кои не веруваат и кои оддалечуваат од Аллаховиот пат. 2. А на оние кои веруваат и кои добри дела работат и кои веруваат во она што му е објавено на Мухаммед - а тоа е вистината...
 8. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Џасие (На Kолена)

  СУРА ЕЛ-ЏАСИЕ (“Hа Kолена”) Мекка- 37 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, Мим! 2. Книга која се објавува од Аллах, Силен и Мудар! 3. На небесата и на земјата, навистина, има знаменија за верниците! 4. И во создавањето ваше и во животните што Он ги растури има знаменија...
 9. Boots

  Kuran i Kerim Еш-Шура (Договарање)

  СУРА ЕШ-ШУРА (договарање) Мекка - 53 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха,мим, 2. ајн, син, каф! 3. Ете, така ти се објавува, како и на оние пред тебе, Аллах, Силниот и Мудриот! 4. Се што е на небесата и на Земјата е - Негово. Он е и Вишен и Голем! 5. Небесата само што не...
 10. Boots

  Kuran i Kerim Фуссилет (Потенко Објаснување)

  СУРА ФУССИЛЕТ (потенко објаснување) Мекка - 54 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, мим! 2. Објава од Милостивиот Сомилосен! 3. Книга со потенко објаснети ајети - Кур’ан на арапски - за луѓето кои знаат! 4. Како радосник и опоменувач. Па, мнозинството од нив се...
 11. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Мумин (Верник)

  СУРА “ЕЛ-МУМИН” (“верник”) Мекка - 85 ајети Во името на Аллах, Милоствиот Сомилосен! 1. Ха, мим! 2. Се објавува Книга од Аллах, Силен и Зналец! 3. Простувач на гревовите и Примач на покајанието, Силен Казнувач, Господар на силата. Нема друг бог освен Него. Свратилиштето е - кон Него. 4...
 12. Boots

  Kuran i Kerim Ез-Зумер (Дружини)

  СУРА ЕЗ-ЗУМЕР (дружини) Мекка - 75 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се објавува Книга од Аллах, Силен и Мудар! 2. Ние Книгата ти ја објавивме со вистина. Па, обожавај Го Аллаха, исповедувајќи ја чисто верата кон Него. 3. Внимавај, чистата вера е - Аллахова! Оние кои...
 13. Boots

  Kuran i Kerim Ес-Сафат (Редици)

  СУРА ЕС-САФАТ (Редици) Мекка - 182 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во редиците на поредените, 2. кои го пренесуваат она што се пренесува, 3. и кои, тогаш, кажуваат Опомена: 4. дека богот ваш, навистина, е Еден, 5. Господар на небесата и на Земјата и на она...
 14. Boots

  Kuran i Kerim Себе (Сабе)

  СУРА САБЕ (Сабе) Мекка - 54 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Благодарение на Аллах! Се што е на небесата и на Земјата е - Негово! Благодарноста му припаѓа и на Ахирет. Он е Мудар и Известен! 2. Он го знае и она што влегува во земјата и она што излегува од земјата, и она...
 15. Boots

  Kuran i Kerim Ер-Руум (Византијци)

  СУРА ЕР-РУУМ (Византијци) Мекка - 60 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, мим! 2. Византијците се победени, 3. во земјата соседна: по поразот нивни ќе победат 4. за неколку години. Наредбата е - Аллахова и пред и по. На Денот тој ќе и се радуваат верниците 5. на...
 16. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Анкебут (Пајажина)

  СУРА ЕЛ-АНКЕБУТ(Пајажина) Мекка - 69 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, мим! 2. Мислат ли луѓето дека ќе бидат оставени да речат” Веруваме “, а да не се стават во искушение. 3. Ние веќе и оние пред нив ги ставивме во искушение. Аллах сигурно добро ги познава...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom